Wil je niet machtigen, klik dan onderaan op volgende stap

Machtigingsformulier SEPA

Naam YouNomi Lifestyle Coaching
Adres Anskarstraat 22
Postcode 3962 DM
Woonplaats Wijk bij Duurstede
Incassant ID NL55ZZZ625289470000
Kenmerk machtiging [Kenmerkmachtiging placeholder]
Reden betaling Incasseren Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
YouNomi Lifestyle Coaching
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van:
YouNomi Lifestyle Coaching
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeninghouder:
Adres
Postcode
IBAN
Datum: Plaats:

Handtekening: